dla Twojego biznesu

ENERGIA

Obsługa dużych, średnich i małych firm w zakresie:

Inne usługi

energetyczne

  • Handlu hurtowego energią elektryczną
  • Sprzedaży energii elektrycznej dla odbiorcy końcowego
  • Kalkulacji ceny energii
  • Organizacji przetargu na zakup energii elektrycznej
  • Doradztwa energetycznego 
  • Audyt energetyczny
  • Świadczenie usługi operatora handlowego (OH)
  • Świadczenie usługi operatora rynku (OR) 
  • Świadczenie usługi podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie (POB)

 

OFERTA

Copyright by HWC Energia

ul. Hutnicza 1

44-310 Radlin

tel. 32 729 28 03

fax 32 729 28 03

biuro@hwcenergia.pl

www.hwcenergia.pl